Thẻ: hiểu đúng

Trang chủ » hiểu đúng
Hiểu đúng để tu đúng
Bài viết

Hiểu đúng để tu đúng

Đến chùa học Phật pháp là để hiểu được thực tướng của vũ trụ nhân sinh, hiểu được chân lý của cuộc đời, hiểu được con đường mình phải đi và nhất là để khai mở trí tuệ. Trong kinh Pháp Cú có câu: “Khó thay, được làm người/ Khó thay, được sống còn/ Khó...