Danh mục: Góc chia sẻ

Trang chủ » Góc chia sẻ
Cha mẹ và con cái
Bài viết

Cha mẹ và con cái

Trong Tăng Chi Bộ Kinh, đức Phật có ví dụ : Trên thế giới này có 4 loại Chuột : Một là làm hang mà không ở. Hai là ở mà không làm hang. Ba là không làm hang mà cũng không ở. Bốn là vừa ở, vừa làm hang. LÀM HANG MÀ KHÔNG Ở...

Tình huynh đệ
Bài viết

Tình huynh đệ

TÌNH HUYNH ĐỆ Người xuất gia vào chùa cắt ái từ thân, không lập gia đình, tự nguyện sống theo giới pháp của Phật, không vướng lụy đến sự đời. Vào chùa sống dựa vào Thầy Tổ, huynh đệ với nhau nên coi như anh em một nhà. Ngày ngày cùng nhau chấp tác, cùng...

Hãy sống trong thế giới biết ơn
Bài viết

Hãy sống trong thế giới biết ơn

HÃY SỐNG TRONG THẾ GIỚI BIẾT ƠN! Hãy biết ơn những người khiển trách ta, vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ. Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã, vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn. Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta, vì họ dạy cho ta...