Author: Admin (Huệ Liên )

Trang chủ » Lưu trữ cho Admin
Ngũ giới trong đạo Phật
Bài viết

Ngũ giới trong đạo Phật

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa NHÂN THỪA PHẬT GIÁO NGŨ GIỚI A – Mở Đề  Sau khi quy y Tam bảo phải sống đúng theo quy luật mà Đức Phật đã chế ra, để tiến bước trên đường Đạo. Quy luật ấy là Ngũ Giới. Người theo đạo Nho phải sống đúng theo Tam cương, Ngũ thường, thì người theo Đạo Phật cũng không thể chỉ thọ Tam Quy mà...

Quy y Tam bảo
Bài viết

Quy y Tam bảo

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG QUYỂN 1 Sa môn THÍCH THIỆN HOA Khóa I: NHÂN THỪA PHẬT GIÁO Bài thứ 4: QUY Y TAM BẢO A. MỞ ĐỀ Cảnh giới Ta-bà của chúng ta là một cảnh giới đầy mê mờ và dục vọng. Chúng ta đang lặn hụp trong bể nước mắt của đau khổ...

Thiền Tịnh Song Tu
Bài viết

Thiền Tịnh Song Tu

Nên tu Thiền hay tu Tịnh ? Ngày nào còn Phật pháp, còn Phật tử thì câu hỏi này vẫn còn được đặt ra. Người thì nói nên tu Thiền, vì chính Phật Thích Ca xưa kia nhờ tu Thiền mà giác ngộ. Người thì bảo thời nay mạt pháp, căn cơ hạ liệt tu...

Tôi và Sư cô Huệ Hải : Tu hành có bạn
Bài viết

Tôi và Sư cô Huệ Hải : Tu hành có bạn

“Tu học là mãi mãi, pháp lữ là thiên thu!”- Đó là câu nói của chúng tôi trên bước đường tu nhân học Phật và phụng sự. Dù cho chúng tôi đã tốt nghiệp ngành Phật học đã nhiều năm qua, dù tu tập có lâu bao nhiêu năm đi nữa thì việc tu học...

Sắc xuân nơi cửa Phật
Bài viết

Sắc xuân nơi cửa Phật

Đầu năm mới, mọi người thường lựa chọn đi du xuân, lễ chùa đầu năm, cầu mong năm mới an lành, hạnh phúc, thuận lợi. Chốn tâm linh cửa Phật cũng vì thế mà ngập tràn sắc xuân. Dù nơi thờ tự có qui mô lớn hay nhỏ thì sắc xuân vẫn trang nghiêm, hương...