Danh mục: Lời Phật dạy

Trang chủ » Lời Phật dạy
Ngũ giới trong đạo Phật
Bài viết

Ngũ giới trong đạo Phật

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa NHÂN THỪA PHẬT GIÁO NGŨ GIỚI A – Mở Đề  Sau khi quy y Tam bảo phải sống đúng theo quy luật mà Đức Phật đã chế ra, để tiến bước trên đường Đạo. Quy luật ấy là Ngũ Giới. Người theo đạo Nho phải sống đúng theo Tam cương, Ngũ thường, thì người theo Đạo Phật cũng không thể chỉ thọ Tam Quy mà...

Quy y Tam bảo
Bài viết

Quy y Tam bảo

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG QUYỂN 1 Sa môn THÍCH THIỆN HOA Khóa I: NHÂN THỪA PHẬT GIÁO Bài thứ 4: QUY Y TAM BẢO A. MỞ ĐỀ Cảnh giới Ta-bà của chúng ta là một cảnh giới đầy mê mờ và dục vọng. Chúng ta đang lặn hụp trong bể nước mắt của đau khổ...

Thiền Tịnh Song Tu
Bài viết

Thiền Tịnh Song Tu

Nên tu Thiền hay tu Tịnh ? Ngày nào còn Phật pháp, còn Phật tử thì câu hỏi này vẫn còn được đặt ra. Người thì nói nên tu Thiền, vì chính Phật Thích Ca xưa kia nhờ tu Thiền mà giác ngộ. Người thì bảo thời nay mạt pháp, căn cơ hạ liệt tu...

Ngày Vía Phật A Di Đà
Bài viết

Ngày Vía Phật A Di Đà

Những hành giả tông Tịnh Độ hiện nay gần như ai cũng biết và tham gia lễ kỷ niệm vía Phật A Di Đà đản sanh vào ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, trong các kinh văn có đề cập đến lịch sử Phật A Di Đà như Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Đại Bổn...

Phương pháp Quán hơi thở
Bài viết

Phương pháp Quán hơi thở

Sổ tức là đếm hơi thở. Bạn có thể ngồi kiết già, bán già hay trên ghế, miễn sao giữ lưng cho thẳng là được. Trước khi đếm, bạn hít vào thở ra vài hơi thật sâu, thật dài để tống trượt khí ra ngoài. Sau đó bắt đầu đếm hơi thở, hít vào thở...

Phật dạy đời người có bốn điều khó
Bài viết

Phật dạy đời người có bốn điều khó

Trong Kinh, Đức Phật dạy đời người có 4 điều khó : “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, Thánh Tăng khó gặp, Tín tâm khó sanh.” Vì sao thân người khó được? – Đức Phật dạy được làm thân người không phải là dễ, cũng như một con rùa mù ở dưới đáy...

Khuyến tu qua bài thơ “Lỡ một kiếp người”
Bài viết

Khuyến tu qua bài thơ “Lỡ một kiếp người”

Trong một lần lục tìm những quyển sách cũ kỹ được lưu giữ tại Chùa, chúng tôi vớ được quyển “Nhật Tụng” do Thích Minh Lý sao dịch vào năm 1967. Chúng tôi không biết về tiểu sử của Ngài Thích Minh Lý nhưng điều chúng tôi chú ý là nội dung của quyển sách....