Chùa Bửu Long tặng 2000 quyển tập nhân mùa khai giảng năm học 2022-2023

Chùa Bửu Long tặng 2000 quyển tập nhân mùa khai giảng năm học 2022-2023
Ngày 18/08/2022 (21.7 al), Sư cô Thích Nữ Huệ Ngọc – chùa Bửu Long đã chuyển giao 1.000 quyển tập (kẻ ô ly) dành cho học sinh cấp tiểu học đến Hội Khuyến học huyện Cai Lậy. Ngày 19/08/2022 (22.7.al), chùa tiếp tục chuyển giao 1.000 quyển tập (kẻ ô ly) dành cho học sinh cấp tiểu học đến Hội Khuyến học Thị xã Cai Lậy.
Đây là số tập được chùa Bửu Long chuyển tặng đến học sinh nghèo nhân mùa khai giảng sắp tới và Hội Khuyến học huyện/thị xã Cai Lậy đảm nhận phân bổ tập đến các hoàn cảnh khó khăn của các trường cấp tiểu học, trị giá 2000 quyển tập là gần 14 triệu đồng.
LD.