Đoàn công tác thị xã Cai Lậy thẩm định cơ sở thờ tự văn hóa

Đoàn công tác thị xã Cai Lậy thẩm định cơ sở thờ tự văn hóa
Ngày 07/09/2022 (12/8/Nhâm Dần) đoàn kiểm tra cấp thị xã đã đến chùa Bửu Long, nhằm tái thẩm định để trình UBND thị xã ban hành Quyết định tái công nhận danh hiệu “Cơ sở thờ tự Văn hóa” năm 2022 theo quy định.
Đoàn do ông Lê Văn Miền, Phó Chủ tịch UB MTTQ VN thị xã làm trưởng đoàn, cùng ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Trưởng Phòng VH&TT làm phó trưởng đoàn cùng các thành viên đại diện các ban ngành, đại diện an ninh và đại diện Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy.
Buổi làm việc đã diễn ra trong không khí lắng nghe ý kiến, tinh thần xây dựng và tốt đẹp. Đây là năm thứ 12, chùa Bửu Long giữ vững danh hiệu “Cơ sở Thờ tự văn hóa” với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”.
*Trong buổi làm việc, đoàn đã lắng nghe báo cáo kết quả từ thiện xã hội 3 tháng cuối năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022. Chùa Bửu Long đã vận động và đóng góp cho an sinh xã hội các địa bàn thuộc huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy (người nghèo, xây nhà tình thương, khuyến học, bệnh nhân nghèo,…) với tổng kinh phí/trị giá là : 395.560.000 đồng.
Lục Diệu