Thanh niên tôn giáo tiêu biểu tại Đại hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Cai Lậy nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thanh niên tôn giáo tiêu biểu tại Đại hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Cai Lậy nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 24/05/2024 (nhằm mùng 17/4/Giáp Thìn), Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Cai Lậy lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã diễn ra tại Hội trường Ủy ban Nhân dân Thị xã Cai Lậy (P.1, TX.Cai Lậy, Tiền Giang) với tổng số Đại biểu được triệu tập là 120 đại biểu chính thức.

Đại hội với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Thị xã Cai Lậy – Khát vọng – Tiên phong – Cống hiến”, góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp – văn minh, góp phần xây dựng Thị xã Cai Lậy trở thành Thành phố trong tương lai.

Tại Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã thông qua đề án Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thị xã Cai Lậy và điều hành hiệp thương Ủy ban Hội với 25 Ủy viên. Đại hội định hướng công tác phát triển thanh niên trong nhiệm kỳ mới. Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn và trung thực, tự kiểm điểm, tự phê bình của các ủy viên Hội, nhằm phát huy lòng nhiệt huyết, trách nhiệm và trí tuệ của 120 đại biểu chính thức là những cán bộ, hội viên thanh niên tiêu biểu, đại diện cho 4.582 hội viên toàn thị xã.

Nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là lựa chọn những thành viên thanh niên có đủ tiêu chuẩn, bản lĩnh, phẩm chất về đạo đức, có năng lực thực tiễn, uy tín để hiệp thương vào ủy viên, ủy ban Hội nhiệm kỳ 2024 – 2029 đúng số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTNVN thị xã Cai Lậy lần 2.

Tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Cai Lậy lần 2, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Sư cô Thích nữ Huệ Liên (chùa Bửu Long, TX.Cai Lậy) tiếp tục tái cử vào chức vụ Thanh niên Tôn giáo, Thành viên Ủy ban Hội LHTNVN thị xã Cai Lậy (không chuyên trách).

Sư cô Thích nữ Huệ Liên xuất gia năm 1998, tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Xã hội học và Luật học (ĐH Mở Tp.Hồ Chí Minh) và Thạc sĩ Phật học (Học viện Phật giáo VN Tp.Hồ Chí Minh). Sư cô hiện là Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Tiền Giang.

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, với tư cách Thành viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thị xã Cai Lậy, Sư cô Thích nữ Huệ Liên đã phối hợp Ủy ban Hội thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội trên địa bàn thị xã, như : cùng chư Ni chùa Bửu Long vận động tín đồ Phật tử xây nhà Nhân ái, trao quà học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn, Tết Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn,.v.v. Điều đó thể hiện sự đoàn kết, phối hợp trong phong trào thanh niên tham gia trong môi trường giáo dục đạo đức, nâng cao ý thức và hành động của thanh niên, truyền thống yêu nước, đóng góp cho quê hương ngày càng phát triển hơn.

Cũng tại Đại hội, Sư cô Thích nữ Huệ Liên đã đại diện cho Tăng – Ni – Phật tử chùa Bửu Long nhận giấy khen biểu dương tập thể và cá nhân của Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang và Ủy ban Nhân dân Thị xã Cai Lậy về những đóng góp tích cực cho công tác và phong trào thanh niên Hội trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.