Tôi và Sư cô Huệ Hải : Tu hành có bạn

Tôi và Sư cô Huệ Hải : Tu hành có bạn

“Tu học là mãi mãi, pháp lữ là thiên thu!”- Đó là câu nói của chúng tôi trên bước đường tu nhân học Phật và phụng sự. Dù cho chúng tôi đã tốt nghiệp ngành Phật học đã nhiều năm qua, dù tu tập có lâu bao nhiêu năm đi nữa thì việc tu học vẫn là bổn phận và tình bạn đạo luôn duy trì trong niềm hoan hỷ lắng đọng mọi cảm xúc thế nhân.

Chúng tôi bằng tuổi nhau, do nhân duyên được sống trong gia đình thuần Đạo Phật, được hun đúc giáo lý nhà Phật từ khi còn bé, đến tuổi thiếu niên, đầy đủ nhân duyên chúng tôi đã đầu Phật xuất gia trong sự hoan hỷ của người thân gia đình.

Tuy có nhiều điểm giống nhau về tâm nguyện, sở trường, nhưng đến khi học chung tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2007, chúng tôi mới có duyên làm bạn đạo cùng nhau.

Trong thời gian bốn năm tại Học viện Phật giáo Việt Nam, chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm tốt lành của một sinh viên Phật học. Chúng tôi đã được tiếp thu những kiến thức chuyên môn, sâu rộng của Phật học, cùng vui mừng vì học tập đạt kết quả tốt, chia sẻ kinh nghiệm học tập lẫn nhau… Điều tuyệt vời nhất của một sinh viên trường Phật học là phúc hạnh, phước duyên trong môi trường Phật học, hội kiến thầy giỏi bạn hiền.

Gặp lại bạn sau nhiều năm ra trường, hiện giờ chúng tôi đều có đóng góp cho Phật sự địa phương. Bạn tham gia giảng dạy Hán văn tại một trường Trung cấp Phật học, làm việc tại Thư viện Huệ Quang, dạy vẽ cho thanh thiếu nhi tại chùa, thỉnh thoảng phụ giúp các huynh đệ trong hoạt động Phật sự. Tôi thì về tỉnh phụ giúp việc cho Ban Thông tin-truyền thông tỉnh, dạy Giáo lý cho thanh thiếu niên Phật tử và phụ giúp việc Phật sự cho bổn tự. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn thăm hỏi, đàm đạo cũng như chia sẻ những việc đạo việc đời trong cuộc sống.

Ai bảo đi tu là có nhiều thời gian rảnh cho bản thân không nhỉ? Nhưng chúng tôi đều bận rộn trong cái bận rộn xoay quanh những việc làm – học – tu, phải sắp xếp thời gian cố định từng ngày, có một quy tắc chung là không xao nhãng thời khóa tu tập tại chùa.

Là đồng đạo cùng nhau, chúng tôi luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, chuyện cá nhân là riêng biệt, chú tâm làm đạo là vẻ đẹp chung trong đó không có bóng dáng của ích kỷ, tật đố, chấp ngã, lo âu.

Người xuất gia tu hành, lấy trau dồi trí tuệ làm thiết yếu, xem nhẹ công danh sự nghiệp, cho nên nói đến công việc Phật sự mà mình góp công sức vào chẳng qua cũng chỉ là vì tốt đời đẹp đạo, không phải vì sinh sống hằng ngày.

Thế đấy! không có từ “bạn thân” hay “bạn không thân” trên đường đạo, mà chỉ có thiện hữu tri thức trên con đường tu học Phật pháp. Bởi vì thiện hữu tri thức được xem là một nửa của đời sống phạm hạnh. Thân cận, tiếp xúc với người có phẩm chất thiện lành, có cùng sở trường, cùng hoài bão, cùng tâm nguyện và tập tính sẽ giúp ích cho chúng ta khơi dậy niềm tin, giữ vững những điều tốt đẹp và những phẩm chất cao thượng cũng phát triển mạnh hơn.

Chư Tổ xưa đã nói : “Ăn cơm có canh, tu hành có bạn” là để nhắc nhở chúng ta trên bước đường tu nhân học Phật hay phụng sự chúng sanh cần có bạn đồng hành, hỗ trợ tương quan, ít ra cũng có sự cởi mở, thấu hiếu và lắng nghe cùng nhau. Bạn lành và người hiểu biết đồng tâm sẽ giúp chúng ta nuôi dưỡng mục tiêu giác ngộ và giải thoát trong đời sống của chúng ta.

Diệp Thiên