Thời khóa tu tập dành cho Phật tử tại Chùa Bửu Long

Thời khóa tu tập dành cho Phật tử tại Chùa Bửu Long

THỜI KHÓA TU TẬP DÀNH CHO PHẬT TỬ TẠI GIA

I.-NGÀY RẰM HẰNG THÁNG (15 ÂM LỊCH)

 • 7 giờ : Phật tử vân tập đạo tràng
 • 8 giờ : Thuyết giảng
 • 9 giờ : Thiền hành niệm Phật
 • 10 giờ 30 : Cúng ngọ
 • 11 giờ : Thọ trai
 • 12 giờ : Hoàn mãn

II. -NGÀY CUỐI THÁNG (30 ÂM LỊCH, THÁNG THIẾU LÀ 29)

 • 7 giờ : Phật tử vân tập đạo tràng
 • 8 giờ : Giáo lý căn bản
 • 9 giờ 30 : Thiền hành niệm Phật
 • 10 giờ 30 : Cúng ngọ
 • 11 giờ : Thọ trai
 • 12 giờ : Hoàn mãn